İmar Durumu Nasıl Anlaşılır? Neleri İçerir?

Yatırım amaçlı olarak ya da ev yapmak için bir arsa satın alacağınızı düşünelim. İlk yapmanız gereken şey bu arsanın imar durumunu kontrol etmek olmalıdır. İmar durumu, arsanız üzerindeki yapılaşma durumunu gösteren resmi belgenin adıdır.


Peki, İmar Durum Belgesi Neleri İçerir?
  • İnşa edilecek maksimum kat sayısını,
  • Binanın saçak seviyesinden zemine (kot aldığı noktaya) kadar olan mesafesini; yani binanın yüksekliğini,
  • Ön cephe ile arka cephe arasındaki mesafesini, yani binanın derinliğini,
  • Arka, yan ve ön bahçe mesafesini yani cepheler ile parseliniz arasında bulunması gereken mesafeyi,
  • Emsal olarak da bilinen KAKS, inşaat yapılabilecek toplam alanı,
  • Taban alanı kat sayısını, yani arazinin ne kadarlık kısmını tabanda kullanabileceğinizi,
  • İnşaat nizamını içerir.

Sık Sorulan Sorular

Tümünü Listele
Tarla arsa arazi farkı, tanımlardan da anlaşıldığı üzere her arsa bir arazi iken; Ancak her arazi arsa olmuyor.
Bilindiği üzere emlak vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler ödüyor. Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef oluyor.
İfrazın kelime anlamı, bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılmasıdır. Tapuda tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün parsellere bölünerek, her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmesi işlemine ifraz adı verilir.
İmar durumu, imar parselinin kullanım şeklini ve yapılması istenen yapının özelliklerini belirten belgeye verilen isimdir.
Yatırım amaçlı olarak ya da ev yapmak için bir arsa satın alacağınızı düşünelim. İlk yapmanız gereken şey bu arsanın imar durumunu kontrol etmek olmalıdır. İmar durumu, arsanız üzerindeki yapılaşma durumunu gösteren resmi belgenin adıdır.