Tarla arsa arazi farkı nedir?

Tarla arsa arazi farkı, tanımlardan da anlaşıldığı üzere her arsa bir arazi iken; Ancak her arazi arsa olmuyor.

Arazi; imar uygulaması geçmeyen toprak parçasına deniyor. Arazinin sınırları tepeler, dağlar, yollar, dereler, duvarlar, ağaçlıklar yolu veya işaretlerle belirleniyor. Tarla ise; Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası olarak tanımlanıyor.


Arsa; İmar uygulaması olan ve üstüne bina yapılabilen, tarım yapılmayan, parsellenmiş, belediye sınırları içinde kalan toprak parçası olarak ifade ediliyor.

Tarla arsa arazi farkı, tanımlardan da anlaşıldığı üzere her arsa bir arazi iken; Ancak her arazi arsa olmuyor.

Arsa üzerinde yapılaşmaya izin verilirken; tarla ve arazilerde yapılaşmaya izin verilmiyor. Bir yerde inşaat yapılabilmesi için o yerin arsa olması gerekiyor.
Eğer ilgili arazi, ilgili belediyenin imar müdürlüğü tarafından imar uygulaması alanına dahil edilirse arazi arsa niteliği kazanıyor.
Arsa ve arazileri vergilendirme kapsamında boş araziler en düşük vergi oranı üzerinden vergilendirilirken, arsaların emlak vergisi ise en yüksek oran üzerinden hesaplanıyor.

Sık Sorulan Sorular

Tümünü Listele
Tarla arsa arazi farkı, tanımlardan da anlaşıldığı üzere her arsa bir arazi iken; Ancak her arazi arsa olmuyor.
Bilindiği üzere emlak vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler ödüyor. Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef oluyor.
İfrazın kelime anlamı, bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılmasıdır. Tapuda tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün parsellere bölünerek, her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmesi işlemine ifraz adı verilir.
İmar durumu, imar parselinin kullanım şeklini ve yapılması istenen yapının özelliklerini belirten belgeye verilen isimdir.
Yatırım amaçlı olarak ya da ev yapmak için bir arsa satın alacağınızı düşünelim. İlk yapmanız gereken şey bu arsanın imar durumunu kontrol etmek olmalıdır. İmar durumu, arsanız üzerindeki yapılaşma durumunu gösteren resmi belgenin adıdır.