Tapuyu aldıktan belediye beyan bildirimi ne zaman yapılmalı?

Bilindiği üzere emlak vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler ödüyor. Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef oluyor.

Arsa, arazi, mesken ve işyeri gibi taşınmaz mal satın aldığınızı düşünelim. Vergisel sorumluluklar taşınmaz malın alım sürecindeki harç bedellerinin ödenmesi ile bitmiyor.

Emlak vergisi için belediyeye beyan da verilmesi gerekiyor. Beyan verilmemesi durumunda ise, kişi vergi cezaları ile karşılaşabiliyor. Peki, tapuyu aldıktan sonra belediye bildirimi ne zaman yapılmalı?

Bilindiği üzere emlak vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler ödüyor. Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef oluyor.

Mükellefiyet taşınmaza sahip olunan tarihi takip eden senede başlıyor. Örneğin 2015 yılı içerisinde taşınmaz mal satın aldığınızı düşünelim. Vergi ödemelerine 2016 yılında başlayacaksınız.

Sık Sorulan Sorular

Tümünü Listele
Tarla arsa arazi farkı, tanımlardan da anlaşıldığı üzere her arsa bir arazi iken; Ancak her arazi arsa olmuyor.
Bilindiği üzere emlak vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler ödüyor. Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef oluyor.
İfrazın kelime anlamı, bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılmasıdır. Tapuda tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün parsellere bölünerek, her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmesi işlemine ifraz adı verilir.
İmar durumu, imar parselinin kullanım şeklini ve yapılması istenen yapının özelliklerini belirten belgeye verilen isimdir.
Yatırım amaçlı olarak ya da ev yapmak için bir arsa satın alacağınızı düşünelim. İlk yapmanız gereken şey bu arsanın imar durumunu kontrol etmek olmalıdır. İmar durumu, arsanız üzerindeki yapılaşma durumunu gösteren resmi belgenin adıdır.